Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Om Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

"Förändring.. kräver mod och engagemang, Lågkostnadsbolaget vill tillsammans skapa förändring"

Det annorlunda företaget som vill sprida glädje med ett finansiellt system i balans.

"Obalans skapas av att rika blir rikare bara för att de har mycket pengar... och de fattiga blir bara fattigare.... klyftan ökar"

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB har sin bakgrund egentligen i hur historien sett ut för småföretagaren och vanligt folk samt iakttagelse av hur världen utvecklats, allt kallas erfarenhet och därför vet vi hur vi inte skall göra.

Ägarens vision är att börja med att erbjuda förändring av det finansiella systemet. Det är tydligt att småföretagen har det tufft med sin administration, rekrytering, finansiering, lönsamhet, försäljning, konkurrens mm.

Därför hyr Lågkostnadsbolaget ett modernt och utvecklat finansiellt system av ett företag vars person stått bakom flera andra finansiella system, bland annat JAK. Det finansiella system som Lågkostnadsbolaget nu hyr är anpassad för hela världens finansiella marknader och kan nyttjas även av andra företag och föreningar. Exvis kan banker hyra systemet, om de önskar ta del av en målgrupp för låntagare som i sin religion ej önskar ränta, bl a 470 000 muslimer i Sverige.

Vi påstår nog att detta system passar muslimer som det mest Shariakompatibla systemet som finns, i Sverige och även i världen vågar vi sticka ut hakan och säga. Sedan att finansieringssystemet passar alla som önskar investera & låna ser vi som självklart.

Bakgrunden ägaren och några nyckelpersoner har är... enbart erfarenhet... av näringsliv, vanliga människors önskan och behov.

Analysen av att Federal Reserve ägs av 12 privata banker med ett avkastningskrav på 6% får ju varje individ att fundera.... eller kanske inte ? Hur skall USA egentligen få stopp på eländet med budgetstupet om inte man skall bli falskmyntare ?

När Stefan Ingvés eller Riksbanken förvånat står och funderar över varför inflationen inte tar fart när räntan sänks funderar åtminstone vi varför ? Det är ju en självklarhet att effekten blir sådan.... 

Sedan får väl ingen glömma bort att insättargarantin inte är så garanterad... det är en chimär. Fråga folk på Island, Cypern osv... Sådant, enligt ovan, får oss i Lågkostnadsbolaget att verkligen agera för en förändring !!

Vi ber om Ditt engagemang.... när ketchupflaskeffekten kommer ..... då är vi beredda. När räntan ökar ..... då.... när räntan var 500% fick JAK 6000 medlemmar på en månad. Tillväxten annars hos JAK har varit stabil intill nu då allmänna ränteläget är så pass lågt. När nivån kommit till 4% så har vi varit med ett tag och står väl rustade inför den rusningen....

MEN välkommen redan NU !!  

"Lågkostnadsbolaget vill hjälpa företag & privatpersoner få tillgång till de rikas marknad"