Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Lågkostnadsbolagets finansiella system hanterar Frilans- och Franchisetagares lån i TBST Group men kommer med vårt erbjudande om delägarskap lanseras även för allmänheten.

Vi kommer också att påbörja expansionen utomlands och etablera verksamheten i fler länder.

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB bedriver internt för TBST Group räntefri ekonomi. Verksamheten bedrivs till självkostnadspris vilket gynnar alla Franchisetagare och företag/personer som av livsåskådningsskäl inte vill befatta sig med räntor men godtar andra former av lånekostnader.

TBST Group administrerar hela verksamheten via Lågkostnadsbolaget vilket skapar en mycket effektiv organisation med mycket låga kostnader till följd. Dessa låga kostnader överförs till alla Frilans och Franchisetagare i TBST Group.

Fastighetslån utan ränta är en oslagbara kombination. Hyressänkningar på 50% från de fastighetsägare som lånar räntefrihet ger nöjda hyresgäster!!

Mvh
Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

"Det är klokt att i tid vara ute..annars vet man inte vad man går miste om"