Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Här investerar man i framtiden, avseende en god affär att bli delägare i Lågkostnadsbolaget och avseende en aktiv framtid för dig som frilansare och franchisetagare i TBST Group.

"Vår ambition är att erbjuda någon gång i framtiden en invandring till landsbygden av finansiella tjänster och åstadkomma väsentliga samhällsförändringar som gagnar Svenska folket och företagssamheten. Hela Sverige kommer att bli allt mer levande med ökande glädje och livslust, i staden som på landet. 

TBST Group bygger nu ett nätverk med kloka kontaktpersoner, Frilansare och Franchisetagare i varje kommun i Sverige i syfte att varje individ skall erbjudas personlig service. TBST Group har haft samma syn hela tiden, full täckning i alla Sveriges kommuner och vi stödjer alla kommuner som kämpar för sin lokalbefolkning, sina entreprenörer m fl för att erhålla en vettig samhällsservice. Att banker försvinner, skolor läggs ner gör att servicen utarmas allt mer och förtätningen i städer ökar.


Affärsområden med Yrkesroller som TBST Group erbjuder:

  • Sverigeansvarig (SA): Här samlas ambitiösa företag/människor med ledaregenskaper och visioner att etablera en större verksamhet med andra (Region- Lokalombud) inom affärsområdet tillsammans i TBST Group.
     
  • Regionombud (RO): Som ansvarig för ett län kommer Du (Frilansare)/Företaget tillsammans med Sverigeansvarig och Lokalombuden (LO) samarbeta för att utveckla den egna och varandras affärsrörelse inom länet.
     
  • Lokalombud (LO): Här arbetar Du (Frilansare)/Företaget i Kommunen tillsammans med och stöd från Regionsombudet & Sverigeansvarig inom Ditt affärsområde. Fler => större affärer.

Nedan i resp länk finns alla affärsområden och roller beskrivna:
Sverigeansvariga (SA): 1 person/företag som Frilansare/Franchisetagare och ansvarig för hela Sverige.
Länsansvarig (Regionombud RO): 1 person som ansvarig i varje län.
Kommunansvarig (Lokalombud LO): minst 1 person/företag i varje kommun.

Passar något dig?
Om inte, bli en av 20 delägare i Lågkostnadsbolaget istället. Se mer här.

Med förtätningen kommer ökad brottslighet och tryggheten att kunna gå utanför sin dörr utan att bli överfallen utarmas alltmer. Barnen växer upp i ett allt kallare klimat och längtan för föräldrarna till lugn och ro blir allt starkare. 

Vi inser att allt mer nästan självstyrande byar, kommuner med allt starkare band till landsbygden är en del av lösningen. Därför ser vi att skolan är viktig, likaså ett finansiellt nav och etableringen av allt fler företag med bredband bl a är delar av en riktig livskraft. Utifrån etableringen av några få företag växer det snabbt till och skolan etableras allt starkare och så är man pågång. Förebilder smittar och fler vågar. 

Om en entreprenör önskar vara kvar i sin hembygd så välkomnar vi dem till TBST Group, vi upprätthåller en lokal service med våra affärsområden.

Oftast placeras eller arkiveras? flyktingarna ute på landsorten då det saknas boende i storsta´n och problemen hopar sig med bl a ökad kriminalitet som följd. Ingen har glädje av att allt centraliseras. Nu ser vi gärna att kommunernas representanter agerar och inser det allvarliga som sker i nedrustningens anda.

Det går åt fel håll nu och var gärna en del i förändringen.

Visst går det att vända utvecklingen!

Välkommen till gruppen som kan förändra men inte utan dig!


Nu till annan ekonomisk verklighet. Förtätningen i storstaden gör att få kan ha bättre koll av många.
UTRIKES      

                                     

Jordens rikaste äger snart hälften.  

                                     

Den rikaste hundradelen av jordens  

befolkning kommer nästa år att äga mer

än alla andra tillsammans. Det hävdar

hjälporganisationen Oxfam inför      

Världsekonomiskt forum i Davos, som  

inleds på onsdag.                    

                                      

Samtidigt lever en miljard människor

på mindre än tio kronor om dagen.    

                                      

-Omfattningen av de globala orättvis-

orna är helt enkelt svindlande, säger

ordföranden Winnie Byanyima.        

                                      

Oxfam efterlyser bland annat ett    

globalt mål för hur klyftorna ska    

minskas.                            Tillsammans kan vi förändra !!

"Vi måste förändra vår konsumtion, vi måste rädda planeten... skita ner mindre bara... vi tillsammans grejar det!!"