Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

en Marknadsplats möts en person/företag som har poäng och omvänt önskar få poäng.

"Lågkostnadsbolaget tillhandahåller ingen Marknadsplats utan nedan är en beskrivning av ett finansiellt system under testning"

Hur fungerar en Marknadsplats ?

"Två parter gör upp utan påverkan av Lågkostnadsbolaget, poänghanteringen"

Marknadsplatsen är till för de som önskar avyttra resp. inhämta poäng. Tills vidare kommer marknadsplatsen tillhandahållas sparsamt. Affärerna sker utan fördyrande mellanhänder och enligt nedan beskrivs ett ev. skeende.

Exempelvis lägger man ut sin beställning att köpa eller sälja poäng. Det kallas köp- eller säljorder och likheter finns med en auktion där köparen och säljaren möts.

Poängen uppkommer genom att en prestation genomförts, exempelvis att pengar investerats. Investeringen (= kr) växer inte med ränta. Däremot genereras varje dag poäng (= tid • kr).

Har man investerat 1 000 kr och haft dem inne på kontot exvis i 30 dagar genereras poäng. Vi anser att Du då gjort en prestation beroende av antal kr • antal dagar. Då har det blivit 30 000 poäng MEN det är också beroende av hur mycket Lågkostnadsbolaget lånat ut. Det rimliga att anta är att vi i medeltal kan låna ut ca 90 % av investerade medel.

Investeringar in ena dagen… det tar några dagar innan Lån beviljats… alltid viss ledtid och därför uppstår alltid ett glapp som ger denna kvot. Alla kronor kan inte vara utlånad varje dag.

I exemplet ovan har det efter 30 dagar då kanske genererats ca 1 000 x 30 x 0,9 = 27 000 poäng.

Därför är det viktigt att så fort som möjligt göra sina investeringar och därefter se poängen växa för varje dag.

Några exempel nedan på hur man kan använda sig av en Marknadsplats.

Man kan få bra avkastning på investerat kapital.
Om man just nu inte har för avsikt att själv låna och om man önskar få en slant för den prestation man utfört så är tillfället bra att ställa ut en säljorder på marknadsplatsen.

Du kan begära en avkastning på 5% för dina poäng. Idag har många dyra lån (kanske upp till 10 % låneränta) trots goda säkerheter. Köparen gör då en bra affär precis som säljaren.

Man kan låna utan att i förväg gjort stora eller långa investeringar i finansieringssystemet.
Man kan, efter att ha öppnat ett konto och investerat ett mindre belopp, ställa ut en köporder på poäng och därefter på vanligt sätt söka lån.

Ett finansiellt system för Franchisetagare som administreras av Lågkostnadsbolaget.