Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

En klick äger mycket.... Inte undra på att det är spänningar i samhället !

"Vår ambition är att erbjuda finansiering till Frilans- och Franchisetagare och andra samhällsgrupper som av livsåskådningsskäl inte vill syssla med ränta. Nu utökar vi verksamheten till att erbjuda allmänheten delägarskap och expandera verksamheten i Sverige som utomlands. Här kan ni se vårt erbjudande att bli delägare för "stora investerare" som "små delägare" i Lågkostnadsbolaget (Lowcostcompany).

De rika är inte bara rika utan de kapar åt sig mer och mer. Tyvärr upptäcker vanligt folk sådant förr eller senare och protesterna och spänningarna ökar.

TBST Group stödjer också olika förslag på förändringar för småföretag och privatpersoner, bl a finns på tapeten ett nytt skattesystem som gynnar hela samhället.

TBST Group etablerar en verksamhet i syfte att stötta sund samhällsutveckling genom att stimulera företagandet på lokal nivå i form av kunskap, coaching och kapital.

Nu till dagens verklighet från TextTV
UTRIKES PUBLICERAD 19 JANUARI      

                                     

Jordens rikaste äger snart hälften.  

                                     

Den rikaste hundradelen av jordens  

befolkning kommer nästa år att äga mer

än alla andra tillsammans. Det hävdar

hjälporganisationen Oxfam inför      

Världsekonomiskt forum i Davos, som  

inleds på onsdag.                    

                                      

Samtidigt lever en miljard människor

på mindre än tio kronor om dagen.    

                                      

-Omfattningen av de globala orättvis-

orna är helt enkelt svindlande, säger

ordföranden Winnie Byanyima.        

                                      

Oxfam efterlyser bland annat ett    

globalt mål för hur klyftorna ska    

minskas.                            Tillsammans kan vi förändra !!

"TBST Group stödjer Dom kloka i att hyra in ett räntefritt finansiellt system som gagnar folket"