Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Hur går det till och varför skall man låna hos Lågkostnadsbolaget ?Låga lånekostnader, räntefritt och Lågkostnadsbolaget tar enbart då betalt för faktisk kostnad.

Hur går man tillväga för att söka ett lån ?

 1. Lånesökanden lämnar in en ansökan enligt ett formulär.
  Där skall anges:
  Namn, adressuppgifter, säkerheter som avses användas för lånet mm.

 2. Lånebelopp och löptider för maximalt 5 alternativ.
  Där skall anges:
  Om andras och/eller egna poäng skall användas för poäng-balansering. Namn och kundnummer på dessa. Bekräftelser infordras vid behov.

 3. Vad händer när låneansökningarna kommit in ?
  När ansökan sänds in betalas samtidigt en ansökningsavgift på 100 kr (bankgiro 5813-5658).

  När månadens låneansökningar kommit in, tar vi fram aktuella poänguppgifter. Det tal vi får fram används för att beräkna en turordningslista för de olika lånealternativen som det ansökts om.

  Varje lånesökande får därefter ett låneerbjudande, i första hand med det av hans/hennes/företagets främst placerade lån i turordningslistan så långt vi bedömer att tillgängliga medel kan användas för utlåning, eller ett meddelande att låneönskemålen ej ryms inom tillgängliga medel vid detta tillfälle.

  De som inte får plats bland dem som erbjuds lån får uppge om deras ansökan skall ligga kvar till nästa beräkningsomgång. En ”Repetitionsavgift” på 25 kr (bankgiro 5813-5658) skall då inbetalas.

 

Varför skall man ta lån hos Lågkostnadsbolaget ?

 • Lågkostnadsbolaget har en av marknadens absolut lägsta lånekostnader, helt räntefritt.

 • Hos oss amorterar man alltid och har alltid en behållning när lånet är färdigamorterat.

 • Vi erbjuder aldrig amorteringsfria lån då vi anser att tar man lån idag skall inte kommande generation betala av hela skulden.

Lågkostnadsbolagets lån bygger på solidaritet mellan investerare och låntagare.

Nyckeltal och omständigheter varför vårt finansieringssystem kan förändra världen;

 • Inga onödiga omkostnader.
 • Inga dyra kontor.
 • Inga bonusar.
 • Inga fördyrande mellanhänder.

Lågkostnadsbolagets finansiella system bygger på solidaritet och kostnadseffektivitet.

* En person investerar * annan lånar * alla betalar av sina skulder * alla kommer att må bättre – speciellt lite längre fram * vi tänker också längre än näsan räcker * vi erbjuder ingen quickfix lösning åt Dig som sitter i skuldfällan med maxade lån utan amortering * men vi ger däremot alla en chans att börja investera NU (låga räntor idag, i morgon ??) och på sikt känna att man får balans på sin ekonomi – vi tänker framåt….. vi använder drygt 4 jordklot och har bara ett…..våra barn ….hur skall de få plats…och när tillväxten mot ett femte jordklot tar fart…..vad händer då…..vi hjälper de som vill och vågar tänka annorlunda att vända utvecklingen med vårt finansiella system.

Att leva på två jordklot håller ett tag, att stå på ett ben blir jobbigt i längden, det blir obalans. Det är idag 2% som tjänar på världens finansiella system men tyvärr så är det också 50% som tror att de gör det !