Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Franchisetagare/Frilansare (egenanställd) sökes i varje kommun.
TBST Finance administrerar Lågkostnadsbolaget.

"Lågkostnadsbolaget skall präglas av Lokal Närvaro tvärtemot myndigheter, försäkringsbolag, banker m fl"

TBST Finance söker alltid kompetenser, oavsett om Du har eget företag eller inte (Frilans eller egenanställd). Villkoren som Frilansare blir som en Franchisetagare att vara Din egen med alla dessa fördelar, eget område bl a. Investeringen ökar i värde vartefter vi växer. Vi sköter i TBST Group det mesta till mycket subventionerade priser. Du bara fokuserar på uppgiften.
"Ett finansiellt system som inte gynnar mellanhänder. Investeringar - Lån - Marknadsplats - Räntefritt
Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB söker medarbetare i hela Sverige.


Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB söker här intressenter med eget företag att representera konceptet i varje län och kommun. Konceptet är ÄNTLIGEN på plats för investeringar och utlåning.

Det är stort intresse i vår tidigare annonsering och tyvärr är finansieringssystemet komplex och vår leverantör har haft problem med integreringen till vårt affärssystem.

NU ÄR TIDEN ÄNTLIGEN MOGEN att rulla ut det unika finansieringssystemet helt utan ränta. Lågkostnadsbolaget erbjuder också unika möjligheter i räntefria investeringar och räntefria lån.

Vi erbjuder nu egna företagare under Franchisekonceptet att representera oss runt om i Sverige.

Finansieringsprojektet hanterar endast riskkapital d.v.s. icke återbetalningspliktiga medel. Det betyder att inbetalaren inte har ovillkorlig rätt att få tillbaka pengarna inom en viss tid efter uppsägning, precis som investeringar i aktier inte ger dig ovillkorlig rätt att lämna tillbaka aktierna och få tillbaka köpesumman. Alla vet säkert att insättargarantin inte är någon garanti, många vet också att banken kan ta Dina pengar när de vill.

Vi på Lågkostnadsbolaget vill gärna tydliggöra varför vi anser vara det absolut bästa finansiella alternativet som finns i Sverige. Det som står nedan är exempel på hur ett bra finansiellt system, JAK, över tid blivit allt mer i obalans. Lågkostnadsbolaget har utformat det finansiella systemet utifrån JAK:s system. Vår rådgivare Per byggde och var i högsta grad och med dåvarande frun deltagit i starten av JAK.
 
Precis innan JAK blev bank, 1997, så var man en ekonomisk förening och handskades bara med riskkapital, 40 000 medlemmar var med då.

Konsekvenserna för JAK Bank är ingen rolig läsning:
- Minskat medlemsantal eller stadigvarande på ca 37 000 medlemmar.
- Dyrare lån (bl a har ränta införts). 3% resp. 4,5% är inte räntefritt och kan inte hänföras till muslimers Sharialagar som förbjuder ränta.
- Deras system är i obalans... för mycket pengar i kassan som inte lånas ut.
- Resultatet för 2014 var minus och man avskedade folk. Från 35 till 30 personer som inte kommer att räcka..
- Resultatet 2015, 2016 landade minus.
- Administrationen med rapporteringar till FI och en verkningsgrad omkring 60% på  verksamheten tär på personal och kassan.

"VARNING MAIDAY" (den gäller fortfarande 2018)
Hoppas att alla känner till att exvis bankerna utan anledning kan beslagta Dina pengar. Om inte läs vad som gäller i denna rapport som Financial Stability Boards (FSB) gav ut den 10 november 2015. Se mer i denna länk !

Varför måste alltid kapitalet hos andra gå omvägar ? Lågkostnadsbolaget tycker att raka vägen mellan två punkter är en rät linje, inte ränta, inte dyra kontor, inte bonusar osv... Vägen direkt via de som investerar till låntagare är rakast och mest effektivt anser vi, inte kringelkrokar runt ...runt för att nå målet. Klokt eller....    

Lånen är helt räntefria, ja hela verksamheten bygger på självkostnadsprincipen där låntagaren debiteras kostnader för resp lån individuellt. Konceptet är mycket konkurrenskraftigt och driftsätts med investeringar som snarast möjligt, efter individuell kontroll av säkerheter och kreditprövning, lånas ut till privatpersoner eller företag. Målet är en verkningsgrad kring 95%. Lånar Du 1 MSEK med en amorteringstid på 10 år så är lånet slutbetalat och ca 1 MSEK i Dina händer ... efter 10 år... Balans bara, inga virtuella pengar.

I finansiella miljöer har man alltid sagt "amortering skall ses som ett sparande". Men vi noterar att merparten av människor som amorterat färdigt sitt lån i normalfallet har 0 kr kvar i behållning och 0 kr i skuld. Hos oss har Du också 0 kr i skuld samt genom inbetalningarna till Ditt balanskonto en behållning på drygt 1 MSEK efter 10 år i vårt exempel.

Vårt finansieringssystem passar alla och religioner, Kristna och Muslimer som strikt utesluter ränta. Eller med andra ord anser man att "det är inte tillåtet att rakt av tjäna pengar på pengar". Därför blir rika rikare och fattiga fattigare.

Idag finns också företag eller personer som önskar lån utan att ha kvalificerat sig med några egna investeringar. Det fungerar bra hos oss... om det finns någon annan i finansieringssystemet som gjort en prestation (= satt in sitt riskkapital som genererar poäng) och är beredd att sälja sin prestation (sin rättighet till lån). Priset sätts på en intern marknadsplats, beroende på utbud och efterfrågan.  

Vi söker nu Franchisetagare, med intresse i ett finansieringssystem som är klokt och utan fördyrande moment. Tänker närmast på höga omkostnader i form av stora kontorskomplex, höga löner och bonusar, stora krav på avkastning, utdelning och höga vinster. Vi strävar efter en form som är effektiv och har låga omkostnader. I dagens normalfall blir oftast låntagare hämmade i sin egen eller företagets utveckling mycket p g a nuvarande finansiella institut ovilja att erbjuda riskkapital samt i vissa fall direkt... ovilja.

Vi söker efter och erbjuder Region (RO)- och Kommunansvariga (LO) egna distrikt. Franchisetagarens intäkter bygger mycket på förmågan att sälja in förtroende och skapa relationer som på sikt ger betydande intäkter och framför allt i alla lägen nöjda kunder.

Du skall vara en lokal knutpunkt där vanliga människor kan vända sig till för att bli informerad och få lite handledning. Som banker, försäkringsbolag och mackar agerade förr, lokalt & trevligt.

Du skall absolut inte vara en närig säljare utan en god kommunikatör som säljer in Ditt egna förtroende och företagets.

Vårt finansieringssystem skapar rätta förutsättningar för såväl individen som företagen.

Vi ser gärna att Du passar in i vårt koncept med följande profil och personliga egenskaper:
- Erfarenhet av att driva företag, ev eget företag alt frilansare (egenanställd).
- Du skall veta vad pengar är och ha viss ilska över hur den finansiella världen fungerar idag.
- Kunskap att knappa in info på en dator.

Du bör alltså ha ett intresse av ekonomi och noterat att världens finansiella system är i gungning och vill delta aktivt i arbetet för en bättre balanserad ekonomi. En balans där rika inte automatiskt blir rikare och fattiga inte automatiskt blir fattigare.

Vi etablerar oss nu i Sverige med målsättningen att inom 5 år ha lokala representanter i varje kommun.

Sammanfattning av de kompetenser vi söker:
1. Lokalombud (LO); "Kommunansvarig" för våra kunder.
- Franchise/Frilansavgift Lokalombud: 30 000 kr exkl. moms.
- Investering hos Lågkostnadsbolaget (låsta i 24 mån, alltid Dina pengar): 20 000 kr

2. Regionombud (RO); "Regionansvarig för ett län" med underställda LO som bör bli ca 14 - 18  st. per län.
- Franchise/Frilansavgift Regionombud: 65 000 kr exkl. moms.
- Investering hos Lågkostnadsbolaget (låsta i 24 mån, alltid Dina pengar): 35 000 kr

3. Sverigeansvarig (SA): Ansvarig för hela Sverige med underställda RO och LO.
- Franchise/Frilansavgift Chef: 105 000 kr exkl. moms.
- Investering hos Lågkostnadsbolaget (låsta i 24 mån, alltid Dina pengar): 50 000 kr

Om Du vill bli framgångsrik, känna Dig harmonisk i all kundnöjdhet med egen bekräftelse och erbjuda uppskattade produkter som skapar sund ekonomisk balans i samhället, tveka då inte att erbjuda oss Dina tjänster !!

För mer information, fyll i vårt formulär http://tbst.se/franchiseformular då TBST Finance, ett affärsområde i TBST Group, är de som  administrerar och handhar sköter rent praktiskt affärsrörelsen. 

Alternativ intresseanmälan finns här på Lågkostnadsbolagets hemsida. Fyll i formuläret här intresseformulär. Berätta gärna lite mer om Dig själv så återkopplar vi så snart som möjligt.

Lågkostnadsbolaget anser det var bättre service förr.... då gjordes affärer mellan fyra ögon. Man blev kanske bjuden på en kopp kaffe.... det går ju inte få idag med de asociala medier som finns.... Internet bär mycket bra med sig men visst är det opersonligt att oftast prata med olika människor.... om samma ärende.