Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nu har JAK blivit stämda utifrån att marknadsfört sig som "räntefria"...

Då JAK har en anpassning av sina kostnader som är direkt proportionella mot återstående skuldens storlek så betraktas JAK syssla med ränta. Den domen är intressant då bl a många Muslimer ser JAK som den enda helt räntefria "banken". Även en kristen anser att ränta enligt bibeln betraktas som "ocker".

Många Muslimer har prata med oss om just detta och vi har sagt att utlåning till allmänheten ej sker här utan enbart internt i TBST Group.

Mvh
Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

 

 

 

 

 

 

"Att Investera för framtiden är modernt, att slösa är motsatsen"