Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Tyvärr utarmas landsorten allt mer... Inte undra på att det blir spänningar i samhället när alla skall verka och leva i storsta´n !

"Vår ambition är att erbjuda någon gång i framtiden en invandring till landsbygden av finansiella tjänster och åstadkomma väsentliga samhällsförändringar som gagnar en levande landsbygd. Får rik som fattig oaktad religion eller etnisk tillhörighet... ja vanliga människor i varje kommun... tillsammans möjligheter själva skapa ett rättvisare samhälle där alla känner sitt berättigande då tror vi och ser framtiden an"

Det skall väl inte behöva vara långa köer från storsta´n när man skall komma ut på landet för att få lite frisk luft och få njutning... att förstöra naturen eller se den ?
http://www.dn.se/debatt/landsorten-utarmas-nar-bankerna-lagger-ner/

Det blir lång bilkö in till huvudorten också... för att finna en bankomat... för att få täckning på nätet men då får man springa runt lite och får motion i stället.

TBST Group bygger nu ett nätverk med kloka kontaktpersoner, Franchisetagare i varje kommun i Sverige enbart i syfte att varje individ skall erbjudas personlig service.

TBST Group har haft samma syn hela tiden, full täckning i alla Sveriges kommuner och stödjer alla kommuner som kämpar för sin lokalbefolkning, sina entreprenörer m fl för att erhålla en vettig samhällsservice.

Om en entreprenör önskar vara kvar i sin hembygd så välkomnar vi dem till TBST Group, vi upprätthåller lokal service.

Oftast placeras eller arkiveras ? flyktingarna ute på landsorten då det saknas boende i storsta´n och problemen hopar sig med bl a ökad kriminalitet som följd. Ingen har glädje av att allt centraliseras. Nu ser vi gärna att kommunernas representanter agerar och inser det allvarliga som sker i nedrustningens anda.

Visst går det att vända utvecklingen ! Om kommunen med kommunalråden bestämmer sig och agerar kraftfullt.
TBST Group har flera konkreta och motsvarande upplägg för eftersatta i samhället och vi ser verkligen fram emot att delta i förändrad & förbättrad samhällsservice lokalt utifrån ett finansiellt perspektiv.

Kommunalråde eller företrädare för kommuner har tillsammans med TBST Group möjligheter nu att agera konstruktivt och vända utvecklingen innan det är försent...

 

Nu till annan ekonomisk verklighet
UTRIKES      

                                     

Jordens rikaste äger snart hälften.  

                                     

Den rikaste hundradelen av jordens  

befolkning kommer nästa år att äga mer

än alla andra tillsammans. Det hävdar

hjälporganisationen Oxfam inför      

Världsekonomiskt forum i Davos, som  

inleds på onsdag.                    

                                      

Samtidigt lever en miljard människor

på mindre än tio kronor om dagen.    

                                      

-Omfattningen av de globala orättvis-

orna är helt enkelt svindlande, säger

ordföranden Winnie Byanyima.        

                                      

Oxfam efterlyser bland annat ett    

globalt mål för hur klyftorna ska    

minskas.                            Tillsammans kan vi förändra !!

"Vi måste förändra vår konsumtion, vi måste rädda planeten... skita ner mindre bara... vi tillsammans grejar det!!"