Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nu har JAK blivit stämda utifrån att marknadsfört sig som "räntefria"...

Då JAK har en anpassning av sina kostnader som är direkt proportionella mot återstående skuldens storlek så betraktas JAK syssla med ränta. Den domen är helt förenlig med vår tolkning som framfördes i ett telefonmöte 2015-08-11 kl:13 med JAK:s ledning. 3 personer från JAK inklusive den nu entledigade VD:n deltog i detta telefonmöte och vi kände att med den bristande insikten att enbart ha "räntefrihet" i syftet att marknadsföra sig gentemot bl a Muslimer var bräcklig. Muslimer skall inte befatta sig med ränta.

Vi framförde tydligt att Ni sysslar ju med ränta då restskulden är direkt proportionell mot kostnaden men auktoritetsmässigt framfördes att "compliance genomförs" och att de inte sysslar med ränta. 

Det syns även tydligt i den kostnadsjämförelsen för ett lån som presenteras mellan Nordea-JAK-Lågkostnadsbolaget att JAK onekligen med sina höga kostnader gagnar andra än sina medlemmar och det återspeglas i det negativa resultatet. Bl a införde man i mitten av 1990 talet höga VD löner mm precis som andra banker och som följt med utan att gagna medlemmarna.

Lågkostnadsbolaget har inte motsvarande ordning utan har individuell kostnadstäckning för varje enskilt lån som grundprincip. Vår leverantör har utformat JAK:s finansiella system som introducerades 1983. Över tiden har man på JAK förändrat systemet mot traditionell bankverksamhet och resultatet har blivit ett finansiellt system som inte alls är i balans.

Lågkostnadsbolagets finansiella system är helt i balans när det introduceras och garanterat räntefritt. Inga kostnader utöver självkostnader finns.

Mvh
Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

 

 

 

 

 

 

"Att Investera för framtiden är modernt, att slösa är motsatsen"