Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Lågkostnadsbolaget förmedlar successivt internt i gruppen Franchiselån. All hantering sköts inom TBST Group och inom affärsområdet TBST Administration.

Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB bedriver den enda "riktiga" verksamheten inom räntefria ekonomi. Verksamheten bedrivs till självkostnadspris vilket gynnar alla investerare och låntagare m a o alla företag och personer i Sverige. 

TBST Group administrerar hela verksamheten i Lågkostnadsbolaget vilket skapar en mycket effektiv organisation med mycket låga kostnader till följd. Dessa låga kostnader överförs till alla investerare som låntagare vilket syns tydligt på de kostnader vi har för lån exvis.

Franchiselånen är den delen vi nu testar av så att det finansiella systemet fungerar. Vi beräknar att under 2019 vara i full drift men reserverar oss.

Mvh
Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

"Det är klokt att i tid vara ute..annars vet man inte vad man går miste om"