Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Investeringar avkastar & tryggar allas framtid

"OBS! Investeringar kan inte göras. Lyssna med TBST Group"

Hur fungerar det och varför ska man göra investeringar ?

"TBST Group hyr in ett finansiellt system som testas här för Franchisetagare"
När man skall göra sin investering så måste man alltid öppna ett konto ett konto hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB.

För att öppna ett konto betalas 50 kr i en kontoavgift in på bankgiro 5813-5658. Kontoavgiften betalas därefter årligen.

Om Du önskar investera månatligen (via autogiro) eller sätta in en engångssumma måste man alltid ange en uppsägningstid. Det är tiden man önskar låsa sin investering. Den kan anges på 4 olika sätt, 15.. 18.. 24.. 36 månader.

Du kan alltid investera direkt bara vi kan identifiera vem Du är på Din inbetalningsavi. Ange i så fall person- eller organisationsnummer.

Investeringar betalas alltid in på bankgiro 504-9960.

Du fyller i blanketten "Ny kund" och får tillbaka från oss via post Ditt kundnummer, egen PIN - kod mm samt instruktioner hur det fungerar.
PS ! Glöm inte läsa igenom våra villkor och regler.

Viktigt att känna till;
När man gör sin investering så kan den tidigast tas ut beroende av:
  • Under vilken tid man önskar ha sin investering bunden.
  • Uppsägningstiden följer tiden man har bundet sin behållning på  kontot.

Har man exvis valt att låsa behållningen i 15 månader så har man 15 månaders uppsägningstid. Det innebär om man säger upp sin investering tre månader efter att beloppet investerats så kan beloppet lyftas 15 mån därefter, dvs 18 månader efter inbetalningen.


Hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB innebär alltid en investering även att det tickar poäng, varje dag, varje dag.... 

Notera däremot att poängskörden inte alls påverkas av uppsägningen utan så länge beloppet finns innestående så ökar poängen dagligen.

Har man tömt kontot på pengar så finns fortfarande poängen kvar att vid önskan sälja, ha kvar på kontot, använda för eget lån eller kanske överlåta till annan närstående.

Varför bör man då Investera ?

  • Ju tidigare man investerar desto fler poäng genereras. Dagar som går ger mer poäng.

  • Förbereda sig inför framtiden: Med poäng blir lånen billigare.

  • En investering gör att Du tänker långsiktigt Överlåt senare poängen till nästa generation, Dina barn, vilket ger dem en värdefull gåva och start in i vuxenlivet. Dina barn kan då säga att Du överlät då inte Ditt ansvar på dem.

  • Sälj Dina poäng och bestäm själv Din avkastning ! Bestäm själv vad Du vill sälja poängen för, kanske 3 %, 5 % eller rent av 9 % avkastning ? Troligtvis finns det då någon som är beredd att betala och köpa Dina poäng. Vi är säkra på att företag idag har orimligt höga lånekostnader, så helt otroligt är det inte att Du får en bra avkastning på Ditt insatta kapital. En kanonaffär oftast jfrt med andra investeringar m a o.

  • Om man av olika skäl ej vill befatta sig med ränta så är TBST Groups inhyrda finansiella system det enda äkta räntefria finansieringssystemet som finns på marknaden.

Ett inhyrd finansiellt system som verkar vara i balans och som kan gagna TBST Groups Franchisetagare.

I gruppen är det alltid balans !